e-mail | contact | wat is israelplatform.nl? | disclaimer

Service

Wat is israelplatform.nl ?

israelplatform.nl is een initiatief van verscheidene christelijke organisaties in Nederland, die op een of andere manier betrokken zijn bij Israël en het Joodse volk. U vindt hier de beknopte gegevens van elke organisatie met een link naar de eigen website èn een gezamenlijke agenda.

Het is een overzicht van Israelorganisaties, ieder met haar eigen visie. Afzonderlijke organisaties zijn niet verantwoordelijk voor elkaars visie.

Menselijk gezien
Als we met menselijke ogen naar de hoeveelheid Israël-initiatieven kijken, lijkt het of er weinig eenheid is. Wat we lijken te zien is een chaotische verzameling van elkaar beconcurrerende groepen.

Met andere ogen kijken
Maar als we met andere ogen proberen te kijken, zouden we een prachtig mozaïek kunnen ontwaren, van bedieningen die elkaar aanvullen en hiermee een stuk van de bijbelse profetieën over Israël in vervulling doen gaan. Zo zijn er organisaties die de messiaanse gemeenten in Israël ondersteunen, organisaties die zich politiek inzetten, organisaties die willen bijdragen aan de terugkeer van het Joodse volk naar Israël, enzovoorts.

naar top