e-mail | contact | wat is israelplatform.nl? | disclaimer

Organisaties

Klik op 'Organisaties' in het hoofdmenu voor volledige de lijst met alle aangesloten organisaties.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

House of Light

Doel organisatie
De House of Light (www.houseoflight.net) is een Arabische christelijke liefdadigheidsinstelling, officieel in Israël geregistreerd als een ‘Amuta’ (non-profit organisatie). Zij houdt zich bezig met pastorale en materiële zorg aan gezinnen, hulp aan gevangenen, kinderwerk en tienerwerk.
De House of Light deelt het evangelie met allen die komen om hulp, ongeacht hun achtergrond.
De House of Light neemt continu initiatieven tot of neemt deel aan ontmoetingen tussen christelijke Arabieren en Messiaanse Joden. Ze voelt de verantwoordelijkheid en visie om de banden in het lichaam van Christus te versterken, juist omdat Jezus zelf de muur van verdeeldheid en haat heeft neergehaald (Efeziërs 2:14).
De House of Light wordt in Nederland vertegenwoordigd door Stichting Vrienden van the House of Light Nederland. Wij geven bekendheid aan het werk van de House of Light via het schrijven van nieuwsbrieven (zie: http://www.houseoflight.net/?lan=NL) en het aanwezig zijn met stands op braderieën en sommige toogdagen van christelijke organisaties. Wij kunnen ook voorlichtingsavonden geven over de House of Light in kerken en gemeenten. Als u interesse of vragen heeft: wij horen graag van u!

Bijbelse fundering
Mattheüs 5:14-15: Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
1 Johannes 3:17: Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

Contact
Stichting Vrienden van the House of Light Nederland
Abraham Kuyperpark 187
3437 JD Nieuwegein
E holight@xs4all.nl
W www.houseoflight.net

ANBI
http://www.transparante-anbi.nl/Product/Stichting-Vrienden-van-the-House-of-Light/1980