e-mail | contact | wat is israelplatform.nl? | disclaimer

Archief

Gebedsconferentie
Manifest

manifest | ondertekenaars | programmaboekje manifestatie 1 september

Manifest ‘Israël zal veilig wonen’

Het manifest ‘Israël zal veilig wonen’ is een apart initiatief, dat gedragen wordt door onderstaande ondertekenaars. De lijst met organisaties op Israëlplatform.nl kan dus verschillen met onderstaande lijst.

Algemeen

  1. Door de Bijbel en door Jezus Messias weten wij ons voor altijd en onopzegbaar verbonden met Israël en met het Joodse volk.
Bijbels
  1. God heeft Israël als land en volk uitgekozen om zijn bedoelingen voor deze wereld te realiseren. Deze zijn in de Bijbel door hun profeten duidelijk aangekondigd.
  2. Veiligheid in de wereld wordt pas gerealiseerd als Israël veilig woont.
  3. Wij willen onze verbondenheid met de staat Israël, het Joodse volk en Jeruzalem als stad van de Messias uitdrukken door aanhoudend gebed en steun in woord en daad.
Politiek
  1. Israël heeft recht op een eigen staat door de besluiten van de Volkenbond en van de Verenigde Naties op 29 november 1947. Dit recht is altijd ontkend en geschonden door de omringende Arabische volken. Omwille van de veiligheid is de aanwezigheid van Israël in de zogenaamde betwiste gebieden noodzakelijk.
  2. Wij veroordelen terrorisme, ongeacht of dat leidt tot Israëlische of Palestijnse slachtoffers en leven mee met allen die lijden.
  3. Israël en het Joodse volk gaan de laatste decennia gebukt onder toenemend terrorisme, antisemitisme en een dubbele moraal bij de beoordeling (o.a. door de V.N. en de E.U.) van zelfverdedigingsacties van de staat Israël. Ons protest hiertegen heeft mede geleid tot dit manifest.

Download Manifest: ‘Israël zal veilig wonen’ (PDF)

naar top

Ondertekenaars Manifest:

Organisaties:
Boete en Verzoening
Christenen voor Israël
Comité Gemeentehulp Israël
Cornerstone
Corrie ten Boom Stichting
De Witte Velden
Dugit Tel Aviv
Ebenezer Nederland
Evangelische Alliantie (werkgroep Israël en de Gemeente)
Evangelisch Werkverband
George Whitefield Stichting
Huis van Gebed, Domino
Hulp aan Joden in Oost Europa
Internationale Christelijke Ambassade te Jeruzalem
Mehuta
Middernachtsroep
Nachamu, Nachamu Ami
Near East Ministry
Opwekking
Petach Tikvah
Pillar of Fire
Protestantse Mariazusters
Ruach CCS
Schreeuw om Leven
Shoresh
Support HeartRock TV
Tot Heil des Volks (De Oogst)

Personen:

Jan van Barneveld
Herman Goudswaard
Hans Keijzer
Krijnera Koekkoek
Bert Koning
Kees en Maria Neeteson
Jaap Spaans
Kees van Velzen

naar top

Programmaboekje Israël manifestatie 1 sept 2004

Op woensdagavond 1 september werd in de Veluwehal in Barneveld een Israël manifestatie gehouden, waaraan veel op deze website genoemde organisaties meededen. Initiatiefnemers voor deze manifestatie waren Jan van Barneveld, Herman Goudswaard en ds. Kees Sybrandi. De laatste drie kwartier van het programma bestond uit het uitbidden van gebeden.

Download programmaboekje: ‘Israël zal veilig wonen (PDF)

naar top